Főoldal - a Grabovoj elmélet, Grabovoj számok

A honlap feladata Grigorij Grabovoj Tanításának magyarországi képzési rendszerének és oktatóinak a bemutatása, egységbe rendezése és az aktualitások nyomon követése. Célunk, hogy Grigorij Grabovoj Tanítását, melynek neve: „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” minél szélesebb körben terjesszük, mert ez a tanítás az általános jóért, minden ember boldogulásáért, Földünkért, az emberek és az egész világ örökkévaló fejlődéséért dolgozik. Csak és kizárólag a jót, a boldogságot, a fényt mutatja.
Grigori Grabovoi® oktatási rendszere védjeggyel ellátott bejegyzett tudásrendszer, ezt oktatni csak az erre jogosultaknak van módjuk. A pontos tudás átadásának a hívei vagyunk. Grabovoj Tanítását oktatni csak felelősséggel lehet.
A tanítás egyszerzős, kizárólagos szerzője Grigorij Petrovics Grabovoj. Tudásrendszere mindenki MEGMENTÉSÉÉRT ÉS AZ ÖSSZEHANGOLT HARMONIKUS FEJLŐDÉSÉRT dolgozik.
"A világ kölcsönösen kapcsolatban lévő szerkezetekből áll. Egy szerkezet megváltoztatása a világ összes többi szerkezetének a megváltoztatását is okozza. A minket körülvevő tér minden egyes pontja tárolja az összes többi pont információját egyidőben. Ez az úgynevezett. mindent átható kapcsolatok rendszere". "Az ember tudata a világ egy elemének tekinthető, amely világban minden elem kölcsönösen kapcsolatban van egymással. Ekkor az ember tudatának megváltozása (vagy az objektum reakciójának a formája), a világ minden elemének megváltozására is kihat". (Grigorij Grabovoj)
Ez az új világnézet, a harmonikus és teremtő világról szól, arról, hogy minden ember képes szellemileg fejlődni, képes tágítani a saját tudatát, átalakítania önmagát, és megtanulja használni Önmaga végtelen lehetőségeit. Teljesen új szintről közelíti meg a gyógyulást, és a problémák megoldását. Feladatunk, hogy az ember világról alkotott felfogása átalakuljon, ezáltal lehetővé váljon számára az őt érintő események irányítása és az egészségének helyreállítása. Mindezt folyamatos makroirányítással érjük el, és közben az ember személyisége egy harmonikus szellemi-lelki fejlődésen megy keresztül.
A szellemi fejlődés jelenti az az utat, amely során az embereknek feltárul a világ alapvető üzenete: az ember örök, és ez a tudás átadásra kell, hogy kerüljön minden ember számára. "Ha az ember mindig a Világgal való harmóniában tartózkodik, akkor nem fejlődik ki betegség. (A betegséget úgy tekinthetjük, mint ezen harmónia megsértésének a következményét.) Ezért bármely betegség gyógyításának receptje nagyon egyszerű – vissza kell állítani a harmóniát a világgal."(Grigorij Grabovoj)
Nagyon fontos kiemelni, hogy Grigorij Grabovoj ellát minket tudományos bizonyítékokkal és eredményekkel. Grigorij Grabovoj felfedezései világszerte feltűnést keltettek. Tudósok szakértői jegyzőkönyvei hangsúlyozzák: G. Grabovoj kutatási eredményeinek magas tudományos színvonalát, fizikai és matematikai számításainak pontosságát. E számítások megcáfolhatatlanságát biztosítja, hogy hagyományos, világszerte elfogadott felsőbb szintű matematikai módszerekkel készültek, a berendezések pedig e fizikai-matematikai számítások alapján. A tudósok záró következtetése szerint: A szerző alkotásai és tudományos munkái hatékonyan alkalmazhatók a katasztrófa-megelőzés, a megelőző előrejelzés és a biztonságos, szilárd, időben korlátlan fejlődés területén.

Grigorij Grabovoj Oktatási rendszer:

Az előadások, gyakorló foglalkozások folyamatosan közvetítik és tanítják az embereket a jóra, a fényre, a legmagasabb erkölcsi elvekre, a világ fundamentális felépítésére, az emberi lét alapvető részeire, a Teremtő törvényeire, az életesemények irányítására.